Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

Spoštovani člani Zbornice!

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana je na Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja naslovilo njihovo in zahvalo župana g. Zorana Jankovića za nesebično pomoč varnostnikov družbe BBR SECURITY d.o.o., ki sta nudila pomoč redarjema, Mestnega redarstva Mestne uprave Ljubljana, ki sta bila 28.10.2016 ob 23.00 uri na Slovenski cesti napadena.

Na Zbornici smo prepričani, da so takšni primeri nudenja medsebojne pomoči izjemnega pomena ter dragocen prispevek k utrjevanju medsebojnih odnosov vseh dejavnikov, ki skrbijo ali kakorkoli prispevajo k večji varnosti. Zato smo namenili posebno pozornost podpisanemu Protokolu o medsebojnem sodelovanju zasebnega varovanja in Mestnega redarstva.

Prosimo vas, da s podpisanim Protokolom in zahvalo Mestnega redarstva seznanite vaše varnostno osebje. Prepričani smo, da bo vzajemno sodelovanje in sinergije med vsemi dejavniki, ki zagotavljajo varnost v republiki Sloveniji ključnega pomena pri našem nadaljnjem skupnem delu.

 

Z lepimi pozdravi, 

   Branko SLAK

P R E D S E D N I K

 

  

Spoštovani,

 

v imenu župana MOL g. Zorana Jankovića in imenu sodelavcev Mestnega redarstva se zahvaljujemo za nesebično pomoč varnostnikov družbe za varovanje, BBR SECURITY d.o.o., ki so dne 28. 10. 2016 ob 23.00 uri na Slovenski cesti pred lokalom »TOP« pomoč mestnima redarjema, katera sta bila med opravljanjem nalog napadena s strani dveh storilcev. S pomočjo varnostnikov sta bila storilca obvladana in zadržana do prihoda Policije.

Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da se s podpisom Protokola o sodelovanju Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Zbornice za razvoj zasebnega varovanja naše sodelovanje poglablja, s skupnim ciljem zagotavljanja varnosti v Ljubljani.

V pričakovanju nadaljnjega dobrega sodelovanja, Vas lepo pozdravljam.

  

Roman Fortuna, sekretar, vodja

Mestna uprava

Mestno redarstvo

Proletarska 1, 1000 Ljubljana

 

Protokol o medsebojnem sodelovanju med ZRSZV in Policijo

Protokol o medsebojnem sodelovanju Mestnega redarstva in ZRSZV


Akutalne novice

Čet
Maj
10
2018
Na Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja smo prejeli Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2017. V poročilu je zajeto tudi področje zasebnega varovanja iz katerega izhaja, da v letu 2017 Varuh ni obravnaval nobene pobude, ki bi terjala njihovo ukrepanje na tem področju...
18 days ago
Tor
Jan
30
2018
V rubriki prosta delovna mesta si lahko ogledate oglase delodajalcev, ki zaposlujejo varnostnike - povezava 
118 days ago
Tor
Dec
19
2017
160 days ago
Tor
Nov
28
2017
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je dne 21.11.2017 organizirala tradicionalni dan slovenskega zasebnega varovanja. V uvodnem delu strokovnega posveta je zbrane nagovoril predsednik Zbornice g. Branko Slak, ki je povedal, da je letošnja tema namenjena aktualni problematiki nezako...
181 days ago
Tor
Nov
28
2017
Dne 20. novembra 2017 je na Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja potekala XX. Skupščina Zbornice. Zbranih je bilo 73 % vseh članov Zbornice, ki so se seznanili z delom strokovne službe Zbornice in Akademije za zasebno varovanje v preteklem letu. Delegati so na Skupščini soglasno ...
181 days ago
Pon
Okt
23
2017
Obveščamo vas, da je Upravni odbor Zbornice potrdil predlog delovne skupine za pripravo standardov s področja mehanske zaščite. STANDARDI MEHANSKE ZAŠČITE vam lahko služijo, kot strokovna priporočila Zbornice.  Omenjene standarde smo na Zbornici kupili pri pristojni instituciji in si...
217 days ago
Pon
Jul
17
2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil Razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja, med drugim tudi v okviru izobraževalnih programov Zbornice za pridobitev naziva TEHNIK VARO...
315 days ago
Tor
Maj
09
2017
Povezava do spletne strani projekta: http://obezbeduvanje.org.mk/train-brain-soft/
384 days ago