Skupščina Zbornice je na prvem izrednem zasedanju v mesecu maju 2013 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta.

Spremembe Statuta prinašajo novo organiziranost Zbornice in sicer je v okviru Zbornice na novo organizirana »AKADEMIJA ZA ZASEBNO VAROVANJE« v okviru katere delujejo:

  • Enota za usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja              
  • Šola za zasebno varovanje
  • Inštitut za ugotavljanje ustreznosti in kakovosti naprav in sistemov za tehnično varovanje
  • Enota za raziskovalno in založniško dejavnost in razvoj zasebnega varovanja