ENOTA ZA RAZISKOVALNO IN ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST IN RAZVOJ ZASEBNEGA VAROVANJA

  • -       opravlja raziskovalno dejavnost in sodelovanje na področju raziskav v zasebnem varovanju v Sloveniji in tujini
  • -       organizira sestanke, seminarje, posvete, konference, ipd. z domačo in mednarodno udeležbo
  • -       pripravlja in oblikuje predloge in vsebine standardov in katalogov
  • -       opravlja naloge s področja založništva in razvoja zasebnega varovanja
  • -       verificira in izdaja strokovno publikacijo

 

V skladu s pristojnostmi je Zbornica izdala strokovna priporočila in sicer: