VARNOSTNI MENEDŽER / VARNOSTNA MENEDŽERKA

 

Kandidat, ki opravi NPK varnostnik menedžer/ varnostnica menedžerka je sposobnen opravljati sledeče naloge:

  • izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira zasebno varovanje ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise;
  • vodi in usmerja izvajanje storitev zasebnega varovanja;
  • sodeluje pri usklajevanju pogodb z naročnikom;
  • vodi predpisane evidence in pripravlja obvestila za državne organe;
  • nadzira izvajanje storitev zasebnega varovanja;
  • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja;
  • kandidat sodeluje s sodelavci, z ministrstvom, s pristojno zbornico, policijo in strankami;
  • zagotavlja varno delo varnostnemu osebju.

 

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • Najmanj višja strokovna izobrazba,
  • Izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj v skladu za Zakonom o zasebnem varovanju.

 

 

Prijavnice in splošni podatki o programu: