OBDOBNO USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE VARNOSTNEGA OSEBJA

Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 17/2011 – ZZasV – 1) v 41.členu opredeljuje obdobno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja.

Varnostno osebje, ki je opravilo osnovno strokovno usposabljanje ali izobraževanje ali na drug način pridobilo pravico do opravljanja zasebnega varovanja pred 01.01.2008, se mora udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnhevanja ter opraviti preizkus strokovne usposobljenosti do 01.01.2013.

Tako je potrebno, da se varnostno osebje vsakih pet let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja oziroma izobraževanja ali na podlagi inšpekcijskega ukrepa iz 7. točke prvega odstavka 74. člena tega zakona udeleži obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in uspešno opravi obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Termine seminarjev za obdobno strokovno izpopolnjevanje bomo na Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja usklajevali glede na število prijavljenih kandidatov oziroma v skladu s potrebami naročnika.

Programi

Prijavnice