Na Zbornici vas vabimo k udeležbi na specialistična usposabljanja:

  • usposabljanje za uporabo plinskega razpršilca,
  • izpopolnjevanje za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk,
  • usposabljanje za varovanje tajnih podatkov,
  • izpopolnjevanje za varovanje prireditev v gostinskih lokalih,
  • izpopolnjevanje za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja,
  • strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja za čezmejni prevoz eurogotovine po cesti.