STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA PREVOZ IN VAROVANJE GOTOVINE TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK

 

Komu je program namenjen?

  • Program izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk je namenjen varnostnikom, ki že opravljajo naloge prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, in za tiste varnostnike, ki to želijo opravljati.
  • Program izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk velja tudi kot obdobni program izpopolnjevanja.

Kdo se lahko v program vključi?

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik/varnostnica oziroma strokovno usposobljenost za opravljanje teh del.

Izpopolnjevanje traja najmanj 16 ur.

Po uspešno zaključenem usposabljanju kandidat pristopi k preizkusu usposobljenosti.

Termine seminarjev strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj bomo na Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja usklajevali glede na število prijavljenih kandidatov oziroma v skladu s potrebami naročnika.