PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA UPORABO PLINSKEGA RAZPRŠILCA

Komu je program namenjen?

  • Program izpopolnjevanja je namenjen varnostnemu osebju, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in pri svojem delu nosi in uporablja plinski razpršilec.

Kdo se lahko vključi v program?

  • Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo za varnostnika čuvaja/varnostnico čuvajko, varnostnika/varnostnico, varnostnika nadzornika/varnostnico nadzornico, varnostnika telesnega stražarja/varnostnico telesno stražarko ali varnostni menedžer/menedžerka oziroma strokovno usposobljenost za opravljanje teh del.

 

Izpopolnjevanje s preizkusom usposobljenosti traja najmanj 5 ur.