CENIK IZOBRAŽEVANJA

Udeleženci izobraževanja- redni

  • Vpisnina                       195 EUR
  • Šolnina za šolsko leto    985 EUR
  • Ponavljanje izpita           40 EUR
  • Maturitetni izpit              80 EUR

Udeleženci izobraževanja- samoizobraževanje

  • Vpisnina                       195 EUR
  • Izpit s konzultacijami     110 EUR
  • Izpit brez konzultacij       80 EUR
  • Maturitetni izpit              80 EUR
  • Ponavljanje izpita           40 EUR

Podatki za nakazilo:

ZRSZV, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

TRR: 02010-0015282219