PRIJAVA NA IZPIT

Pred vsakim opravljanjem izpita je potrebno izpolniti prijavni obrazec.


KRITERJI OCENJEVANJA ZNANJA PRI STROKOVNIH MODULIH

Na strokovnem aktivu dne 7.9.2015 so bili sprejeti kriteriji ocenjevanja znanja. Kriteriji se uporabljajo za vse strokovne module v izobraževalnem programu Tehnik varovanja v šolskem letu 2015/2016.