ataköy escort,ankara travesti,ankara escort,ankara escort,
istanbul escort,istanbul escort,şişli escort,mecidiyeköy escort,
maltepe escort,
kurtköy escort,ateşehir escort,kartal escort,pendik escort,maltepe escort,
tipobet üyelik,
Članstvo v zbornici
jigolo instagram takipci hilesi

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (v nadaljevanju: Zbornica) je v skladu z zakonom, ki ureja dejavnost zasebnega varovanja, in zakonom, ki ureja delovanje gospodarskih zbornic ustanovljeno strokovno-gospodarsko interesno združenje, ki povezuje vse pravne in fizične osebe s poslovno dejavnostjo na področju zasebnega varovanja oseb in premoženja, kakor tudi glede na njihov interes druge subjekte, katerih dejavnost je povezana z dejavnostjo zasebnega varovanja oz. je posebej pomembna za dejavnost zasebnega varovanja.

Zbornica je po zakonu pravna oseba zasebnega prava, s tem da Zbornica pridobi pravno osebnost z vpisom v sodni register.

Zbornica v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje, pridobi javno pooblastilo za opravljanje posameznih upravnih nalog s področja zasebnega varovanja.

Zbornica je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje članov zaradi:

  • uveljavljanja vpliva članov v razmerju do države, sindikatov, organov in inštitutov Evropske skupnosti pri sprejemanju  in uresničevanju predpisov in drugih splošnih aktov na področju zasebnega varovanja,
  • izvajanja pospeševalnih aktivnosti za izboljšanje in razvoj pogojev poslovanja v dejavnosti zasebnega varovanja,
  • izvajanja javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja.

Na področju socialnega dialoga ima Zbornica ob pogoju reprezentativnosti položaj zastopnika delodajalcev v dejavnosti zasebnega varovanja.

Skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 17/2011) je Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja po 10. členu zakona reprezentativno strokovno interesno združenje, ki imetnikom licenc in varnostnemu osebju nudi strokovno pomoč, skrbi za spoštovanje kodeksa poklicne etike, zastopa interese svojih članov pred državnimi organi, organizira obiske poslovnih delegacij, sejemske predstavitve, seminarje in konference ter druge predstavitvene dogodke, članom pošilja poslovne informacije in jim poslovno svetuje, sodeluje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav, opravlja druge naloge, vezane na strokovni razvoj zasebnega varovanja.

Vse zainteresirane pravne in fizične osebe s poslovno dejavnostjo na področju zasebnega varovanja oseb in premoženja, kakor tudi glede na njihov interes druge subjekte, katerih dejavnost je povezana z dejavnostjo zasebnega varovanja lahko izpolnijo pristopno izjavo za članstvo v Zbornici ter nam jo posredujejo na naslov ZRSZV, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.

 

kurtkoy escort maltepe escort antalya konyaalti escort maltepe escort pendik escort
instagram beheni hilesi
hacklink wordpress free themes meme büyültme hacklink satış e sigara hacklink al