Člani Zbornice lahko obenem brezplačno ali po posebno ugodnih pogojih uporabljajo naslednje storitve GZS:

 • zastopanje usklajenih stališč pri strategijah, politikah, zakonodaji ter pri odpravi administrativnih ovir in zniževanju stroškov gospodarstva,
 • pripravo in izvajanje aktivnosti iz Bele knjige konkurenčnosti slovenskega gospodarstva,
 • zgodnje informiranje pred in ob pripravi strategij, politik in ter sprememb zakonodaje EU in RS,
 • vključevanje v delovne in ekspertne skupine za oblikovanje stališč pri strategijah, politikah in zakonodaji ter analizo učinkov na poslovanje članov,
 • uveljavljanje usklajenih izhodišč v pogajanjih na ESS,
 • zastopanje usklajenih stališč članov pri kolektivnih pogajanjih,
 • razlaga kolektivnih pogodb,
 • pojasnila in mnenja splošne narave s področja mednarodnega poslovanja,
 • pojasnila in mnenja splošne narave s področja domačega gospodarskega prava, ki zajema korporacijsko pravo, gospodarsko pravo, obligacijsko pravo, pravo industrijske lastnine ter stvarno, delavno, davčno in izvršilno pravo,
 • uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev preko Častnega razsodišča pri GZS ter alternativne oblike reševanja sporov preko Stalne arbitraže pri GZS,
 • vključevanje v srečevanja podjetij, bank in drugih poslovnih subjektov v slovenskem in mednarodnem prostoru ter pri ustvarjanju poslovnih stikov (poslovne konference, kongresi, delavnice, srečanja z domačimi in tujimi strokovnjaki, itd.),
 • organizacija posebnih pogovorov in individualnih posvetov za potencialne poslovne partnerje,
 • dostop do informacij prek zaprtih spletnih strani in ciljno informiranje (e-pošta) še posebej glede možnosti vzpostavljanja poslovnih odnosov s tujimi partnerji,
 • vključevanje v delovne skupine, sekcije, klube, komisije, itd. v različnih organizacijskih oblikah GZS,
 • sodelovanje preko GZS z mednarodnimi institucijami in organizacijami, zlasti z ICC in EUROCHAMBRES,
 • vključitev v bazo mednarodnih poslovnih praks, v kateri so predstavljene dobre prakse in izkušnje slovenskih podjetij,
 • možnost konkuriranja in udeležbe na podelitvah prestižnih priznanj (nagrada GZS, inovacije, Feniks, Netko, itd.),
 • borza ponudb in povpraševanj - objava ponudb in povpraševanj ter možnost iskanja ponudnikov,
 • Sloexport - podatkov na baza slovenskih izvoznikov,
 • sistem Popusti član-članu - Ponudba spletnega sistema, kjer lahko dlani GZS ponudijo posebne popuste, prodajne akcije in druge ugodnosti pri prodaji svojih storitev in izdelkov drugim članom GZS,
 • svetovanje preko Infopike GZS s področja davkov, financ, delovnih razmerij, varovanja okolja in drugih področij,
 • dostop do osnovnih informacij z vsebinskih področij skupnih nalog prek spletnih straneh prejemanje revije Glas gospodarstva kot vira informacij o GZS in njenih aktivnostih ter aktualnih tematskih sklopih,
 • Zelena knjiga - Poslovna zbirka CD. GZS, večkrat letno prejemanje zgoščenke z aktualno poslovno tematiko (doslej izdelano: Labirint davkov, Navigator izvoza, Kažipot virov financiranja ter Paleta delovnih razmerij),
 • poslovni tednik - tedensko prejemanje e-biltena na posredovane elektronske naslove,
 • prejemanje finančnih podatkov o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov za svojo dejavnost in svoje podjetje,
 • do 50% popusta za:
  • zahtevno iskanje informacij,
  • oglaševanje v elektronskih medijih GZS,
  • udeležbo na seminarjih, okroglih mizah, delavnicah in poslovnih konferencah Sloveniji,
  • plačljiva gradiva in publikacije.