• 29.01.2010 - STRATEGIJA ZASEBNEGA VAROVANJA IN PREDLOGI ZA PRIPRAVO NOVEGA ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU
  • 25.02.2010 - UREDBA O OBVEZNEM ORGANIZIRANJU SLUŽBE VAROVANJA NA JAVNIH PRIREDITVAH
  • 25.03.2010 - PREVOZ IN VAROVANJE DENARJA TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK
  • 13.05.2010 - VREDNOTE IN ETIKA NA PODROČJU ZASEBNEGA VAROVANJA
  • 13.09.2010 – OBRAVNAVA OSNUTKA NOVEGA ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU
  • 19.11.2010 – PROBLEMATIKA CEN STORITEV ZASEBNEGA VAROVANJA
  • 15.11.2011 – DAN SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA