Član Zbornice, ki opravlja storitve zasebnega varovanja, je dolžan zagotavljati zakonito in kakovostno opravljanje teh storitev v skladu s standardi in merili Zbornice ter ponujati te storitve v skladu s temi zahtevami in svojimi dejanskimi zmožnostmi.

Član Zbornice, ki opravlja storitve zasebnega varovanja, je dolžan tvorno sodelovati v postopkih strokovnih nadzorov, ki jih izvaja Zbornica.

Zbornica izstavlja članom Zbornice, ki opravljajo storitev zasebnega varovanja v skladu s posebnim pravilnikom o kakovosti tudi spričevala – certifikate o kakovosti in poslovni odličnosti.