VLOGE

 

OBRAZCI

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja na podlagi 57. člena Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 17 / 2011 – ZZasV -1) zbira podatke za sestavo poročila o ukrepih varnostnega osebja. Vse varnostne družbe so dolžne posredovati omenjeno poročilo Zbornici do zakonsko določenega roka za preteklo leto. Zaradi preglednejšega zajemanja podatkov smo na Zbornici pripravili enoten obrazec voden v programu Excel za vse imetnike licenc (ki je s 1.1.2015 prenovljen) z zakonsko predpisanimi podatki, ki jih morajo družbe voditi o ukrepih varnostnega osebja ter enotna navodila za vse družbe za zasebno varovanje.