PROSTA DELOVNA MESTA V DRUŽBAH ZA ZASEBNO VAROVANJE

O G L A S I


klikni na oglas - sliko


  g4s zaposlitveni oglas 2018              Zaposlitev Sintal       

Podjetje G4S d.o.o. je podružnica enega od                       Koncern Sintal zaposluje nove sodelavce na področju 

svetovnih velikanov varovanja ter v svojo                          varovanja – varnostnike na objektih, intervente,

ekipo vabi nove sodelavce. Vabimo vas, da                        prevoznike denarja, varnostne tehnike - po vsej 

nam pošljete svoj življenjepis po elektronski                       Sloveniji. Več informacij na spletni strani in

pošti ter se pridružite našemu kolektivu.                            v zloženki Sintal: Zaposlujemo nove sodelavce .