Usposabljanje in izpopolnjevanje

 

Z ZBORNICO DO PRIDOBITVE NPK

Skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 17/2011) je Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja po 10. členu zakona reprezentativno strokovno interesno združenje in lahko opravlja tudi sledeče upravne naloge:

 • predlaga vsebine poklicnih standardov ter katalogov strokovnih znanj in spretnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, programov izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter skrbi za razvoj izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja,
 • predlaga vsebine standardov na področju zasebnega varovanja ter imetnike licenc in naročnike redno obvešča o novostih v zvezi s standardi ter jim nudi potrebna pojasnila,
 • daje mnenja v postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij in strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog s področja zasebnega varovanja,
 • izdaja priporočila o merilih kakovosti in strokovnosti opravljanja nalog varnostnega osebja v skladu s tem zakonom in s strokovnim nadzorom ugotavlja njihovo izpolnjevanje,
 • pripravlja skupna poročila o uporabi ukrepov varnostnikov,
 • izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem internega strokovnega izpopolnjevanja pri imetnikih licenc.

UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE

Zbornica nudi kandidatom, ki se udeležijo strokovnega usposabljanja za pridobitev NPK sledeče ugodnosti:

 • strokovno svetovanje kandidatom, ki lahko svoja vprašanja naslovijo na go. Jasno Toplišek ali go. Lili Paš
 • aktualna učna gradiva za usposabljanja v skladu z vsemi zakonskimi spremembami spremembe
 • predavanja izvajajo strokovno usposobljeni predavatelji in predavateljice s področja zasebnega varovanja
 • možnost povračila stroškov usposabljanja v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje

NPK / NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, ki je pogoj za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

Pridobijo jo lahko odrasli, ki:

 • so skozi življenje pridobili različne priznane in ovrednotene poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
 • nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 • želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oziroma končati formalni izobraževalni program.

Z NPK LAŽJE DO ZAPOSLITVE

Oseba z nacionalno poklicno kvalifikacijo, oziroma pridobljenim certifikatom ima več možnosti, za zaposlitev ali napredovanje v poklicu.

Prednosti:

 • omogoča se hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica,
 • omogoča se razvoj poklicne poti in osebni razvoj
 • oseba s pridobljeno NPK lažje prehaja iz enega podjetja v drugega, saj je NPK javno veljavna listina,
 • oseba je na trgu konkurenčnejša,
 • oseba pridobi osnovo za morebitno nagrajevanje s strani podjetja,
 • omogoča se večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje
 • poveča se možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

ZBIRNA MAPA (PORTFOLIJO)

Zbirna mapa (portfolijo) je zbirnik dokazil posameznikove usposobljenosti, dosežene z učenjem (formalnim, neformalnim, priložnostnim) ali izkušnjami (delovnimi, življenjskimi). Pri preverjanju in potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij so dokumenti o kandidatovih dosežkih učenja, delovnih ali drugih izkušenj, pridobljenih kompetenc in kvalifikacij, sistematično urejeni glede na poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Zbirna mapa v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij služi kot pripomoček , na podlagi katerega si komisija ustvari sliko o kandidatu, njegovih delovnih izkušnjah in izobraževanju ter usposabljanju.

Zbirna mapa kandidata obsega:

 • Predstavitev kandidata in izpolnjevanje posebnih pogojev : življenjepis (link na: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp), dokazila, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev (točka 2.2. kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti)
 • Delovne izkušnje kandidata: dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (delavska knjižica, pogodba o delu, referenčno pismo, opis svojega dela, izjava delodajalca, …)
 • Izobraževanja in usposabljanja: potrdila o udeležbi in/ali zaključku izobraževalnega programa ali programa usposabljanja in se vežejo na kompetence iz poklicnega standarda ter vsebino kataloga standardov.
 • Reference: dokazila o neformalno ali priložnostno pridobljenih znanjih in spretnostih, ki se navezujejo izključno na poklicno kvalifikacijo, ki jo želi kandidat pridobiti
 • Vrednotenje - pristop k preverjanju oziroma potrjevanju poklicne kvalifikacije in pridobitev certifikata. Poklicna kvalifikacija se dokaže pred tričlansko strokovno komisijo:
  • z neposrednim preverjanjem znanj, spretnosti in kompetenc določenih s katalogom ,
  • na podlagi potrjevanja listin in dokazil, zbranih v zbirni mapi posameznega kandidata,
  • s kombinacijo obojega.
 • Izdaja certifikata:
  • v kolikor kandidat dokaže zahtevane spretnosti in znanja, določena s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (na osnovi zbirne mape in/ali teoretičnega in praktičnega preverjanja), se mu izda CERTIFIKAT. Certifikat je javna listina, ki dokazuje nacionalno poklicno kvalifikacijo.

 

 

Letni načrt usposabljanj, izpopolnjevanj in izobraževanj

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih