Kaj je zasebno varovanje?

 

Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi tehničnega varovanja, ki se opravlja v oblikah, določenih s tem zakonom.

Zasebno varovanje je gospodarska dejavnost, namenjena varovanju ljudi in premoženja, ki jo Republika Slovenija ureja v javnem interesu z namenom varovanja javnega reda, javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega osebja, ki neposredno opravlja dejavnost.

Opravljanje zasebnega varovanja

Zasebno varovanje opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v okviru svoje usposobljenosti kot pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi pogodbenega odnosa gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu s tem zakonom. 
Naloge zasebnega varovanja neposredno opravlja varnostno osebje, ki ima veljavno licenco ter izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog zasebnega varovanja, določene za varnostno osebje v skladu s tem zakonom. 
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izvajalec internega varovanja organizira interno varovanje kot neprofitno dejavnost za lastne potrebe v skladu z določbami tega zakona in zaposli varnostnike, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem zakonom.

Kakšne storitve lahko pričakujemo

ZZasV-1 opredeljuje naslednje oblike varovanja:

  • varovanje ljudi in premoženja,
  • varovanje oseb,
  • prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk,
  • varovanje javnih zbiranj,
  • varovanje prireditev v gostinskih lokalih,
  • upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (v nadaljnjem besedilu: VNC),
  • načrtovanje sistemov tehničnega varovanja,
  • izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

Varovanje ljudi in premoženja

Gre za osnovno obliko varovanja. Varovanje ljudi in premoženja je varovanje življenja, osebne varnosti ter premoženja ljudi, ki so na varovanem območju, in premičnega ter nepremičnega premoženja z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja. 

Varovanje oseb

To je oblika varovanja, ki je namenjena varovanju oseb s telesnimi stražarji. To obliko varovanja lahko varnostnik  opravlja v  civilnih oblačilih.

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Z nedavno spremembo Zakona o zasebnem varovanju je bila  ta oblika dodana  zaradi specifičnosti varovanja v tovrstnih objektih. Tudi pri tej obliki varovanja je treba poleg Zakona o javnih zbiranjih upoštevati še Zakon o javnih zbiranjih in Uredbo o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih zbiranjih, kjer so natančno določeni pogoji o izvajanju te storitve.

Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

To je oblika varovanja, ki je namenjena varovanju vrednega tovora oziroma pošiljk. Trgovine, banke, menjalnice, pošte in drugi naročniki, ki imajo opraviti z večjimi količinami denarja in/ali drugimi dragocenostmi, se z namenom varnega prevoza odločajo za pogodbeno najetje varnostne družbe, ki ima ustrezna vozila in drugo opremo ter usposobljene varnostnike za tovrstne varnostne storitve.

Varovanje javnih zbiranj

Storitve varovanja javnih shodov in javnih prireditev - športnih, zabavnih, kulturnih, poslovnih - opravljajo varnostniki z dodatnimi znanji in izkušnjami, saj tovrstne varnostne storitve spremljajo mnoga tveganja. Varovanje se izvaja pretežno na javnih krajih ali drugih občutljivih lokacijah in največkrat v množici ljudi. Zato je treba biti vedno pripravljen na razreševanje morebitnih konfliktnih situacij. Načrtovanje prireditve vključuje oceno varnostnih razmer v lokalnem okolju, svetovanje in pomoč pri izbiri prireditvenega prostora, zasnovo ureditve samega prizorišča, dostopnih poti in parkirišč, oceno potrebnega števila in vrsto prevoznih sredstev, način prodaje vstopnic, prihod in odhod nastopajočih ter obiskovalcev, pa tudi načine ukrepanja v primeru posameznih incidentov. 

Upravljanje z varnostno nadzornim centrom

To je storitev, ki je obvezna tudi pri večini ostalih storitvah. Izvajalec ima lahko lasten varnostno-nadzorni center ali pa storitve le-tega najame.  Varnostno-nadzorni center predstavlja srce vsakega varnostnega sistema, kajti tu se zbirajo vse varnostne informacije, pri katerih so ključnega pomena alarmne situacije. 

Načrtovanje sistemov tehničnega varovanja

Vzpostavljanje, posodabljanje ali prenova varnostnega sistema pri kupcu/porabniku varnostnih storitev je uresničljiva z metodo celovitega varovanja, ki temelji na poslovni filozofiji lastnikov in managementa. Temu je prilagojen tudi sistem inženiring storitev, ki se pričnejo s ponudbo celovitega varovanja, v primeru pogodbenega razmerja pa z realizacijo pogodbenih obveznosti 

Izvajanje sistemov tehničnega varovanja

Izvajanje sistemov tehničnega varovanja pomeni vgradnjo različnih sistemov tehničnega varovanja na določen objekt (npr. vgraditev sistema za javljanje vloma, sistema aktivne požarne zaščite, video nadzornega sistema). Pri tem je potrebno biti pozoren na zahteve standardov, ki določajo kvaliteto opreme, ki jo je potrebno vgraditi. Vgraditev lahko izvedejo varnostni tehniki, ki majo licenco.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih